מה חשיבות ניהול קשרי לקוחות (CRM) עבור ארגונים?

רבות המאמרים והרצאות שעסקו במענה לשאלה זו, אך אנסה לתמצת את התשובה בפשטות.

חשיבות מערכת ניהול קשרי לקוחות מתבטא ב- 2 מישורים שונים והם:

 1. גיוס לקוחות חדשים
 2. שימור לקוחות קיימים

1. במישור גיוס לקוחות חדשים ניתן למנות את היתרונות הבאים:

 • הגדלת כמות לקוחות חדשים
  כלי השיווק המסופקים במערכות ה- CRM מאפשרים לגייס יותר לקוחות חדשים
  וזאת בעלות נמוכה ובזמן קצר.
 • זיהוי לקוחות איכותיים
  המסננים והדוחות וכלי המדידה הקיימות במערכת CRM מאפשרים לארגון
  לזהות את הלקוחות האיכותיים ביותר קלות ולהתמקד בהם.
 • שיפור אחוזי הצלחה
  ייעול תהליכי עבודה במחלקת מכירות לצד דוחות בקרה הניתנות להפקה,
  מאפשרים להתמקד בעסקאות שיש להם סיכוי גדול יותר של סגירה
 • מיצוי משאבי שיווק ומכירות
  מערכת CRM המוטמעת והמותאמת ללקוח במדויק ,מאפשרת לנצל בצורה
  מיטבית את משאבי השיווק ואת מערך השיווק.

2. במישור שימור לקוחות קיימים, ניתן למנות את היתרונות הבאים:

 • הקטנת % לקוחות נוטשים
  כלי המדידה והאסקלציה במערכות ה- CRM אמורות להתריע ולאותת לארגון על לקוח לא מרוצה ועל ידי כל להקטין את סיכוי הנטישה
 • הגדלת מכירות חוזרות ללקוחות קיימים
  ניתן לפלח ולייצר באמצעות המערכת פרופיל לקוח וכן לנתח דפוסי רכישה ללקוח טיפוסי ,ולפנות ללקוחות העונים לפרופיל זה ולבצוע מכירה חוזרת.
 • הגדלת רווחיות מלקוחות קיימים
  כלי השימור וטיפוח וכן כלי מכירה הקיימים במערכת מקטינים את עלויות השיווק ועל ידי כך מגדילים את הרווחיות ללקוח.