הוראות שינוי אחוז מע”מ במערכת Followup CRM

וודא שכל המשתמשים ייצאו מהתוכנה למספר שניות.
עקב אחר הוראות מטה, בסיום החזר את המשתמשים לעבודה.

דף הדרכה לשינוי מעמ

דף הדרכה לשינוי מעמ

החזר את המשתמשים לעבודה.

בהצלחה