הוראות שינוי אחוז מע"מ במערכת Followup CRM

וודא שכל המשתמשים ייצאו מהתוכנה למספר שניות.
עקב אחר הוראות מטה, בסיום החזר את המשתמשים לעבודה.

דף הדרכה לשינוי מעמ

שינוי אחוז מע"מ

החזר את המשתמשים לעבודה.

בהצלחה